Eigenschappen

Laadcycli en levensduur thuisbatterij

De levensduur van een thuisbatterij wordt gebaseerd op het potentieel aantal laadcycli. Een laadcyclus staat voor het volledig opladen en ontladen van de batterij voor zonnepanelen. Binnen het huidige aanbod van thuisbatterijen vinden we modellen die tenminste 3.000 laadcycli kunnen doorlopen, en vaak is het al meer. Dit staat in België ongeveer gelijk aan 8 á 9 jaar. Op de thuisbatterij van Soly – de Powercell – ontvangt u een garantie voor 6.000 laadcycli óf 15 jaar. We vertellen u meer over hoe de levensduur van een thuisbatterij wordt vastgesteld.

header image
FUNCTIONALITEIT

Hoe werkt een thuisbatterij?

Voordat we u meer kunnen vertellen over de levensduur van de thuisbatterij, moet u weten hoe een thuisbatterij te werk gaat. De thuisbatterij geldt als accu voor uw zonnepanelen. Zodra uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u in uw huishouden verbruikt, dan is sprake van een netto-overschot. Normaliter zou u dat overschot terugleveren aan het energienet. Heeft u evenwel een thuisbatterij, dan wordt het overschot aan zonne-energie opgeslagen in de accu.

Wanneer vervolgens uw stroomvraag hoger ligt dan de actuele opbrengst uit uw zonnepanelen, dan kunt u een beroep doen op de stroom die reeds staat opgeslagen op de thuisbatterij. Is uw thuisbatterij volledig volgeladen, en heeft u de batterij voor zonnepanelen vervolgens ook weer volledig ontlaadt? Dat spreken we van een laadcyclus. Binnen het Belgische weerklimaat houden we rekening met circa 345 laadcycli van de thuisbatterij per jaar.

icon
Het maximale rendement uit uw zonne-energie installatie
icon
Ook als de zon niet schijnt heeft u nog steeds groene stroom
icon
Maak slim(mer) gebruik van uw energie in huis
icon
Vergoot uw onafhankelijkheid van het net tot 60-80%
VOORBEELD

Laadcycli en levensduur thuisbatterij

Waarom is het aantal laadcycli van een thuisbatterij zo belangrijk? Hiermee kunnen we een juiste voorspelling doen van de levensduur van de thuisbatterij. De fabrikant van de thuisbatterij doet een nauwkeurige berekening van het potentieel aantal laadcycli, en bepaalt op basis hiervan de garantie. En hoewel die garantie op de thuisbatterij grotendeels wordt toegeschreven aan het aantal laadcycli, doet men vaak nog een additionele belofte in de vorm van een meerjarige garantie. De productgarantie en het aantal laadcycli ontlopen elkaar hierin weinig.

We geven u een voorbeeld van de thuisbatterij levensduur aan de hand van de Soly Powercell®.
Op de thuisbatterij ontvangt u bij Soly garantie voor 15 jaar óf tenminste 6.000 laadcycli. Deze garantie is afgestemd op het verwachte gebruik van de thuisbatterij in België, evenals Nederland. Hoeveel laadcycli doorloopt de thuisbatterij over het algemeen? Een belangrijke vraag. In België gaan we uit van circa 345 laadcycli per jaar. Dit heeft te maken met het gematigde zeeklimaat van België. Bij het bepalen van het potentieel aantal laadcycli van de thuisbatterij per jaar is namelijk rekening gehouden met de te verwachten weersomstandigheden, vakantie die men houdt en de opslagcapaciteit van de thuisbatterij.

Wanneer we dit doorberekenen naar de thuisbatterij productgarantie van 15 jaar, dan komen we tot de volgende rekensom: 15 x 345 = 5.175 laadcycli in totaal. Het gegarandeerde aantal laadcycli ligt dus nog hoger, en komt in jaren neer op zeker 17 jaar. In de praktijk profiteert u met Soly Powercell® van een uitgebreide thuisbatterij levensduur van 17,3 jaar.

Intensief gebruik thuisbatterij maakt verwachte levensduur onzeker
In hoeverre de verwachte levensduur van de thuisbatterij in lijn met de reële levensduur, hangt onder meer af van het al dan niet intensieve gebruik. Komt u in de praktijk tot meer dan 345 laadcycli per jaar, dan zal de levensduur van de thuisbatterij mogelijk korter zijn. Dit wordt ondervangen door de garantie van 15 jaar, waardoor u binnen deze periode hoe dan ook beschikt over een functioneel product. Overigens is ook de terugverdientijd van de thuisbatterij een belangrijk aspect om u op te focussen. Zodra u intensiever, en mogelijk dus efficiënter gebruik gaat maken van de thuisbatterij, dan zal u de thuisbatterij wellicht ook sneller hebben terugverdiend. Zo spelen op de achtergrond allerlei factoren samen.

Achtergrond

Kennisbank

Wilt u meer weten over de thuisbatterij? We hebben verschillende artikelen en pagina's gepubliceerd die dit onderwerp bespreken. Zo bent u helemaal op de hoogte van de voordelen van de thuisbatterij en kent u alle technische achtergronden.
cards knowhow icon icon
Wat is de opslagcapaciteit van de thuisbatterij?
De opslagcapaciteit van de thuisbatterij is een nuttige en rendabele aanvulling op uw huidige zonnesysteem. Hoe kunt u de capaciteit van de thuisbatterij benutten?
cards knowhow icon icon
Hoe werkt de thuisbatterij?
De thuisbatterij fungeert als accu voor zonnepanelen. Dit huishoudelijke energieopslagsysteem kan een overschot aan opgewekte zonne-energie opslaan voor later gebruik.
cards knowhow icon icon
Marvin van de Wiel over de IQ Battery van Enphase
Samen met Marvin van de Wiel, Field Application Engineer binnen de Nederlandse tak van Enphase, bespraken we de thuisbatterij van Soly.
cards knowhow icon icon
Wat is de terugverdientijd van de thuisbatterij?
De terugverdientijd van de thuisbatterij kan fluctueren op basis van persoonlijk gebruik. Er komen dermate veel verschillende factoren samen, zoals het aantal laadcycli, opslagcapaciteit en efficiëntie.

Contact opnemen met Soly

Wilt u graag met iemand van Soly spreken? We doen er alles aan om u verder op weg te helpen.
contact image