Privacy
Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt.
Wij verwerken uw persoonsgegevens pas als u bij ons het formulier voor een gratis voorstel of het serviceformulier hebt ingevuld en daarbij uw persoonsgegevens hebt achtergelaten.

Wie zijn wij?
Als u onze website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam en achternaam;
  • Postcode en huisnummer + toevoeging;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Of u wel of geen koophuis heeft (bij particuliere aanvragen).

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten u gebruikt):

  • Om u een passend aanbod te kunnen doen voor het kopen of huren van zonnepanelen, dan wel het afsluiten van een energiecontract;
  • Om contact met u op te kunnen nemen en onderhouden;
  • Om onze dienstverlening te monitoren en verbeteren;
  • Telefoonnummer;
  • Om u service te bieden door het verhelpen van het probleem en/of het afhandelen van klachten.

Grondslag
Wij verwerken uw gegevens zodat wij een overeenkomst met u kunnen aangaan en/of de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, kunnen uitvoeren.

Opslaglocatie
Wij verwerken deze gegevens op onze website en in ons Customer Relationship Management (CRM)-systeem.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens zolang wij de gegevens nodig hebben voor het doen van een passend aanbod en het verhelpen van uw servicevraag.

Als het aanbod is verlopen en/of je geen interesse hebt dan verwijderen wij binnen 6 maanden uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Indien u een serviceformulier hebt ingediend betekent dit dat u klant bent bij Soly. Wij mogen uw gegevens net zo lang bewaren als nodig is voor de uitvoer van de overeenkomst.

Derde partijen
Wij verkrijgen uw gegevens alleen via onze website. Indien u een formulier heeft ingevuld via onze Facebookpagina is het privacy statement van Facebook ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij sturen uw gegevens, die u via de website hebt achtergelaten, niet door naar andere partijen.