Categorie:

Thuisbatterij
Knowledge base

Wet- en regelgeving zonne-energie België

Zonne-energie als natuurlijke bron richting een duurzame toekomst. In België zijn we daar al volop mee bezig. Inmiddels zijn er al zeker 800.000 installaties voor zonnepanelen geplaatst, waarmee het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energiemix flink is gegroeid. Bent u zich ook nog aan het oriënteren op zonnepanelen, de thuisbatterij of een combinatie van beide? Soly vertelt u graag meer over het aanvragen, installeren en aanmelden van zonnepanelen en de thuisbatterij in 2023.

Zonnige mogelijkheden

Zonnepanelen in Vlaanderen

Wilt u zonnepanelen kopen of huren in Vlaanderen? Uitstekend! Uw keuze is financieel interessant, en bovendien draagt u bij aan een groene toekomst. Dat gezegd hebbende, zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Met op de eerste plaats: is uw dak wel geschikt voor zonnepanelen? Het dak moet in ieder geval stabiel genoeg zijn om de installatie van zonnepanelen te dragen. Ook moet uw dak voldoende geïsoleerd zijn. Daarnaast kunnen we aanbevelen om de hellingshoek en oriëntatie van uw dak te controleren. Deze factoren gaan uw potentiële opbrengst uit zonnepanelen mede bepalen.

Premie zonnepanelen 2023
Wilt u extra voordelig zonnepanelen kopen in 2023, dan bestaat er nog een premie op zonnepanelen. U moet er dan wel snel bij zijn, want de premie loopt uiterlijk eind 2024 af. Daarnaast verschilt de hoogte van de premie op zonnepanelen in 2023 vergeleken met het jaar 2024. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie op zonnepanelen in 2023:

 • Premie geldt uitsluitend voor woningen van 10 jaar of ouder. Datum indienstname ligt na 1/1/2022
 • Installatie zonnepanelen door gecertificeerde installateur gedaan (RESCert)
 • U beschikt over een digitale meter
 • Het vermogen van de omvormer is kleiner dan of gelijk aan 10 kVADe zonnepanelen moet men op een dakconstructie plaatsen
 • Het betreft een eenmalige premie

Overigens bedraagt het standaard premiebedrag maximaal 750 euro, terwijl een beschermde afnemer in aanmerking komt voor het maximale premiebedrag van 900 euro. Hierover later meer. Het premiebedrag is bovendien begrensd tot 40% van de totale investeringskosten exclusief btw, vermeld op de facturen. Stel dus dat uw investering exclusief btw € 1.500 is, dan ontvangt u niet € 750,- aan premie, maar € 600,- (4 x 150).

Uitleg

Wat is een beschermde afnemer?

Een beschermde afnemer noemt men ook wel een beschermde klant. Dit geldt voor iemand die in aanmerking komt voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Doorgaans zijn dat personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen ontvangen. Bent u een beschermde afnemer? Dan moet u voor het ontvangen van de premie op zonnepanelen een geldig attest toevoegen aan de premie-aanvraag. U komt dan in aanmerking voor een premie van 180 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp, en 90 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp. Dit komt overeen met het maximale premiebedrag van 900 euro.

Stappenplan

Aanmelden zonnepanelen in Vlaanderen

U bent verplicht uw zonnepanelen aan te melden bij de netbeheerder. Dit is belangrijk, want zo kan uw netbeheerder een goede inschatting maken van de huidige en toekomstige net belasting. Eveneens voor het terug injecteren van stroom op het energienet is zo’n registratie essentieel. Ook als de installatie niet-permanent is verbonden aan het net, dan moet u dit melden bij de netbeheerder. Welke documenten u exact moet aanleveren bij de netbeheerder verschilt. Doorgaans gaat het bij de registratie van zonnepanelen op uw adres om de volgende gevraagde documenten:

 • PVZ-nummer
 • AREI-keuringsverslag
 • Elektrisch eendraadschema
 • Attest van de fabrikant van de omvormer(s)
 • Actuele meterstand van de productiemeter

Wanneer uw dossier akkoord bevonden is, dan krijgt u hiervan een bevestiging van de netbeheerder. Controleert u goed of uw netbeheerder Fluvius (Vlaanderen) of Sibelga (Brussel) is.

Het niet aanmelden van uw zonnepaneleninstallatie kunt u op een boete komen te staan, variërend van 150 (doorgaans residentieel) tot 20.000 euro (industrie). Installaties > 10 kW moeten vóór de plaatsing bij de netbeheerder worden aangevraagd, aangezien hiervoor een aansluitstudie moet worden uitgevoerd.

Wat is een PVZ-nummer?
Het PVZ-nummer is een unieke nummerreeks van uw zonnepanelensysteem, ofwel het identificatienummer van de installatie. U kunt het PVZ-nummer aanvragen bij de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Wat is een AREI-keuring voor zonnepanelen?
De afkorting AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. De AREI-keuring moet worden uitgevoerd vóór de zonnepanelen algemeen in gebruik worden genomen. De keuring richt zich primair op de controle of het veilig is om de zonnepanelen in gebruik te nemen. De kosten voor een AREI-keuring verschillen per aannemer. Doorgaans ligt het bedrag tussen de 100 en 200 euro. De Vlaamse overheid heeft een lijst van erkende controlebedrijven opgesteld, die geschikt worden geacht om elektrische (AREI-)keuringen te mogen uitvoeren.

Accu voor opslag

Thuisbatterij in Vlaanderen

Wilt u een thuisbatterij kopen in 2023? Dan bent u zeker niet de enige. Een groot aantal Vlamingen heeft inmiddels de weg naar de thuisbatterij weten te vinden. De thuisbatterij geldt als volgende schakel binnen het zonnesysteem bij u thuis. De batterij voor zonnepanelen fungeert hierin als opslagpunt voor de overtollig opgewekte zonnestroom die u in huis niet direct nodig heeft. Zodra de stroomvraag weer hoger is dan het opgewekte aandeel, dan kunt u de stroom uit de thuisbatterij in uw woning gebruiken. Een interessante investering. We vertellen u graag meer over de wet- en regelgeving omtrent het aanschaffen van de thuisbatterij.

header image
Financieel voordeel

Thuisbatterij premie

Helaas heeft de Vlaamse Regering beslist dat voor thuisbatterijen geplaatst en/of AREI-gekeurd na 31 maart 2023 geen premie meer wordt aangeboden. Dit betekent dat u de volledige investering zelf moet doen. De middelen die door het stopzetten van de premie op de thuisbatterij vrijkomen, zullen worden ingezet voor de investering in een warmtepompboiler, waarmee men op duurzame wijze sanitair water kan verwarmen.

Thuisbatterij aanmelden in Vlaanderen
Evenals bij de zonnepanelen, moet u ook de thuisbatterij aanmelden bij uw netbeheerder. U krijgt met de thuisbatterij namelijk de status opslaglocatie. Een belangrijk deel van de overtollige stroom die anders was teruggestroomd naar het energienet, zal u nu opslaan op de thuisbatterij. Het aanmelden van de thuisbatterij is belangrijk met het oog op de spanningskwaliteit en het verzekeren van de operationele veiligheid van het energienet. In sommige gevallen is een aanpassing van de aansluiting of het distributienet noodzakelijk. Dit regelt uw netbeheerder zelf.

Let op: de thuisbatterij meldt u standaard aan bij Fluvius. We bespreken hoe u dit het beste kunt doen.

Fluvius thuisbatterij
Bent u aangesloten op het energienet van Fluvius, dan kunt u de thuisbatterij aanmelden via de groene stroom-tool op Mijn Fluvius. Dit is uw persoonlijke omgeving waar u alles rondom groene stroom zelf kunt regelen. Overigens hoeft u de thuisbatterij niet altijd zelf aan te melden. Het kan ook zijn dat de installateur dit voor u doet. U kunt de thuisbatterij tegelijk met uw zonnepaneleninstallatie aanmelden, maar ook afzonderlijk als u de thuisbatterij hebt laten bijplaatsen.

Denkt u om de volgende gegevens bij het aanmelden van de thuisbatterij:

 • Een geldige AREI-keuring (erkend keuringsorganisme)
 • Duidelijk eendraadschema van de batterij
 • Thuisbatterij mag monofasig maximaal 5 kVA AC-omvormervermogen bezitten
 • Meerfasig maximaal 10 kVA AC-omvormervermogen voor thuisbatterij

De AREI-keuring van de thuisbatterij zal tussen de 100 en 200 euro kosten. Het eendraadschema dient te worden opgeleverd door de installateur. Hierop staat onder meer vermeld:

 • Opslagtechnologie
 • Maximale bruikbare capaciteit
 • Aansluitwijze van de thuisbatterij
 • Zekering en type schakelaar
 • Situatieplan
 • Synergrid C10/11 en C10/26

Naast de regels van het AREI geldt ook het Synergrid C10/11 (wetgeving voor kleine productie-installaties) en C10/26 (lijst met erkende materialen). In het geval van de Synergrid C10/11 reglementen gaat het primair over de productie-installaties met netontkoppelingsbeveiliging, hetgeen het geval is bij de thuisbatterij. De keuring moet andermaal worden uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme.

Achtergrond

Kennisbank

We vertellen je graag alles over zonnepanelen, de thuisbatterij en andere zaken die van pas kunnen komen wanneer u overstapt op zonne-energie. Een duurzame toekomst begint hier. Lees meer in onze kennisbank.
cards knowhow icon icon
Marvin van de Wiel over de IQ Battery van Enphase
Bij Soly zijn we inmiddels ruime tijd bezig met de verkoop van de IQ Battery van Enphase, bij ons bekend als de Soly Powercell®.
cards knowhow icon icon
Premie zonnepanelen: waar kom ik nog voor in aanmerking?
Laten we direct met de deur in huis vallen - er is goed nieuws! Ook in 2023 komt u in aanmerking voor een premie op zonnepanelen.
cards knowhow icon icon
Op vakantie? Zo maakt u optimaal gebruik van uw zonnepanelen!
Bent u tijdens de zomermaanden op vakantie? Heerlijk! Tijdens deze maanden wekken uw zonnepanelen veel zonne-energie op.

Kom in contact

Wilt u graag iemand van Soly persoonlijk spreken over de mogelijkheden van zonne-energie? We doen er alles aan om u verder te helpen! Bekijk hoe u ons kunt bereiken.
contact image