Categorie:

Algemeen
Category

Soly behoort wereldwijd tot de beste B Corp op vlak van duurzaamheid

B Corp heeft onze duurzame stappen beloond met de titel Best For The World™. Dat wil zoveel zeggen als: wereldwijd behoort Soly tot de top 5 in de categorie Environment. Om de drie jaar ondergaan alle B Corps een strenge evaluatie. Die richt zich op vijf verschillende categorieën: Environment, Governance, Community, Workers en Customers. Op het gebied van duurzaamheid scoren we als leverancier van zonne-energie hoog, natuurlijk. Maar ook op andere gebieden zetten we grote stappen.

Op deze punten scoorden we beter dan in 2018:

  • Meten en compenseren van onze eigen CO2-uitstoot
  • Opstellen van ons eerste Climate Impact Report
  • Opstellen van een Code of Ethics
  • Vergroten van de diversiteit en inclusiviteit binnen ons bedrijf
  • Starten van een personal training GO180 voor onze medewerkers

Hieronder leest u welke acties we precies ondernomen hebben om onze duurzame en sociale impact verder te vergroten.

✓ Environment
Zoals dat hoort bij een leverancier van duurzame energie hebben we grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, klimaat en milieu. Ons Climate Action Report heeft daarbij een enorme impact gehad. Vooral onze transparantie naar klanten toe is daardoor fel verbeterd. Maar we riepen de Climate Emergency in het leven, we beschreven hoeveel duurzame stroom we met onze klanten produceren – en hoeveel CO2 we daarmee besparen – én we zetten de spot op onze productieketen.

Toen we onze totale CO2-uitstoot in kaart hadden gebracht, konden we die eindelijk beginnen compenseren. Onze Scope 1 en Scope 2 emissies compenseren we sinds de start van Soly met een zonnepark in Rwanda.

De acties van Soly op een rij:
? Voor het eerst onze Scope 1, 2 en 3 emissies gemeten
? Totaal waterverbruik op kantoor en in productieketen berekend
? 500 ton CO₂ gecompenseerd
? Doelstellingen bepaald om onze Scope 1, 2 en 3 emissies te verminderen
? In 2020 maar liefst 180.000.000 kWh opgewekt – goed om 62.000 Belgische gezinnen een jaar lang van stroom te voorzien
? De uitstoot van 65.000 ton CO₂ vermeden

✓ Governance
De afgelopen jaren hebben we aan onze transparantie gewerkt. Documenten zoals de Code of Ethics en het Climate Action Report dragen bij tot die betere transparantie. Daarnaast hebben we ook een gedragscode opgesteld om personeel aan te werven. Daarin beschrijven we onze aandacht voor meer diversiteit en inclusiviteit. Tot slot pasten we ook onze missie aan om daarin duidelijk onze impact op de wereld te definiëren.

✓ Workers
Medewerkers van Soly krijgen gegarandeerd een loon dat 10 tot 29% hoger ligt dan het minimumloon in België. Daarnaast kan iedereen de personal training GO180 volgen, met groepstraining en een persoonlijk voedings- en lifestyle coach. De afgelopen jaren hebben we ook onze arbeidsvoorwaarden verder uitgebreid. Dat heeft onze B Corp ‘Impact Score’ op het vlak van personeel doen stijgen van 17,1 naar 24,4. Tot slot: meer dan 15% van onze medewerkers hebben het laatste jaar promotie gemaakt.

✓ Community
Soly wil een steentje bijdragen aan de maatschappij. Daarom zijn we het afgelopen jaar gestart met verschillende nieuwe initiatieven. Sinds vorig jaar kunnen onze medewerkers 3 dagen per jaar betaald vrijwilligersverlof krijgen. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst onze Purchasing Code of Conduct gepubliceerd. Die geeft onze aankopers richtlijnen bij het zoeken van nieuwe leveranciers. Zo houden we bijvoorbeeld nu ook rekening met minderheidsbelangen van leveranciers.

✓ Customers
Klanten zijn zich meer bewust van de impact van de producten die ze kopen, waar ze vandaan komen en in hoeverre deze recyclebaar ze zijn. Doordat we het afgelopen jaar onze volledige CO2-uitstoot gemeten hebben, kunnen we exact communiceren hoeveel winst voor het milieu onze producten opleveren.

✓ What’s next?
De komende jaren willen we die nieuwe lijn verder uitzetten in ons bedrijf. Ook het Climate Action Report willen we verder uitbreiden. De belangrijkste volgende stap is Scope 3. We willen verder onderzoeken hoe we door de juiste leveranciers te kiezen ook hier de CO2-uitstoot kunnen beperken.

Wilt u meer weten over B Corp? Welkom bij Soly!