Categorie:

Algemeen
Category

10 jaar zonne-energie voor iedereen bij Soly

In 2013 werd Soly - destijds nog enie.nl - opgericht door de broers Patrick en Milan van der Meulen, met een ambitieus doel voor ogen: zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken. Nu, 10 jaar later, vieren we een belangrijk jubileum en kijken we terug op een decennium van vooruitgang, innovatie en een groeiende betrokkenheid bij de energietransitie. Soly heeft niet alleen bijgedragen aan het versnellen van de overgang naar duurzame energie, maar heeft ook het bewustzijn vergroot over de noodzaak om te investeren in duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie.

A trip down to memory lane
De broers Milan en Patrick van der Meulen begonnen hun reis met een duidelijke visie en een sterke passie voor hernieuwbare energie. Ze wilden niet alleen een bedrijf opbouwen, maar ook een beweging creëren die mensen inspireert om over te stappen op groene energie en een positieve impact te hebben op het milieu. Bij Soly werken we sindsdien iedere dag hard om de uitdagingen van de energietransitie met beide handen aan te grijpen.

We hebben geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om zonne-energieoplossingen te verbeteren en te optimaliseren. Het resultaat is dat we betaalbare en betrouwbare zonne-energiesystemen kunnen aanbieden aan huishoudens en bedrijven, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van schone energie en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Voordelen van zonne-energie aan het voetlicht brengen
De voordelen van zonne-energie zijn talrijk en overtuigend. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is zonne-energie schoon, onuitputtelijk en volledig decentraal. Door onze energie uit zonlicht te halen, zijn we niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen, worden minder tot geen broeikasgassen uitgestoten – dit gebeurt enkel nog bij productie en transport van zonnepanelen – en dragen we bij aan de duurzame wereld van morgen. Zo houden we continu onze supply chain tegen het licht, en kijken we in welke fase van het proces we onze CO2-uitstoot nóg verder kunnen verlagen.

Bovendien biedt zonne-energie onafhankelijkheid en maakt het ons steeds meer zelfvoorzienend. Hoe ziet 10 jaar Soly eruit?

Het 10-jarig jubileum
10-jarig jubileum geldt als mooie mijlpaal
Het jubileum van Soly markeert een belangrijke mijlpaal in de vooruitgang naar een duurzamere toekomst. Het is een bewijs van wat er kan worden bereikt met vastberadenheid, passie en een duidelijke visie. Het is ook een moment om te reflecteren op de successen van het afgelopen decennium en om vooruit te kijken naar wat de toekomst brengt. We blijven ons inzetten voor innovatie en het verbeteren van zonne-energietechnologieën. En we zijn vastbesloten om nog meer mensen te bereiken en te inspireren om over te stappen op groene energie. Dat doen we met nieuwe proposities die ervoor zorgen dat de energietransitie een volgend stadium in kan gaan.

Terwijl we ons jubileum vieren, laten we ons inspireren door verhalen om ons heen. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin zonne-energie voor iedereen beschikbaar is en waarin we onze planeet beschermen voor de komende generaties.